LA CNT TORNA A SANT BOI

CATALA

Som un grup d’afiliats a la CNT, que arran de l’Operació Pandora al desembre del 2014, comencem a reunir-nos i vam veure clar que en Sant Boi era necessari constituir un grup de treball per crear consciència anarquista i així, promulgar el asamblearisme i l’organització dels treballadors.
El centre de treball avui en dia dificulta, a causa de la precarietat, la formació d’un sentiment col·lectiu de treball. Per això, aquest procés es dóna més fàcil a nivell local, que és on es plasmen moltes de les injustícies i formes d’explotació del capitalisme: els desnonaments, la lluita contra l’atur, l’aliment i la caritat (en lloc de solidaritat), la impunitat de l’ajuntament, la manipulació política de les lluites socials, etc.
Nosaltres, la CNT-Sant Boi, ens hem proposat a reprendre l’acció a nivell local integrant en la nostra realitat del poble la distribució de propaganda, el suport mutu, i tot això amb campanyes socials, polítiques i sobretot sindicals en Sant Boi.
En primer lloc ens hem marcat la lluita contra l’atur, denunciant això, i impulsant l’acte-organització de les treballadores en atur, cedint els nostres coneixements, experiència, d’igual forma plantejarem plataformes reivindicatives globals a nivell local i organitzacions afins, que contemplin l’atur com a principal problema.
Exigim de forma immediata el repartiment del treball com a solució a la lluita contra l’atur, la qual cosa vol dir és: la disminució a 6 hores la jornada laboral sense reducció de salari, la negació a realitzar hores extra i l’abolició de pluriempleo. Perquè tots puguem treballar i amb això visquem més dignament.

La CNT sempre diu NO a les eleccions sindicals, als alliberats i a les subvencions. No volem professionals pagats per l’empresa, no volem intermediaris, no volem més recursos que els nostres, els que surten de les nostres quotes i de la nostra voluntat col·lectiva.

Amb tot això us convidem i us animem al fet que acudiu a la presentació que farem el dia 18 d’abril en el casal de Casablanca “Els Muses” i pugueu contactar amb nosaltres davant qualsevol dubte.

ACCIÓ, UNIÓ I AUTOGESTIÓ!!
VISCA LA CNT DE SANT BOI !!

11136682_1428100984159175_3623706694090439334_n

CASTELLANO

La CNT es una organización sindical revolucionaria. Su carácter es anarcosindicalista, es decir; anarquista por sus principios, tácticas y finalidades: y sindicalista por su forma de organización estructurada en sindicatos.

Somos un grupo de afiliados a la CNT, que a raíz de la Operación Pandora en diciembre del 2014, comenzamos a reunirnos y vimos claro que en Sant Boi era necesario constituir un grupo de trabajo para crear conciencia anarquista y así, promulgar el asamblearismo y la organización de los trabajadores.

El centro de trabajo hoy en dia dificulta, debido a la precariedad, la formación de un sentimiento colectivo de trabajo. Por ello, este proceso se da más fácil a nivel local, que es donde se plasman muchas de las injusticias y formas de explotación del capitalismo: los deshaucios, la lucha contra el paro, el alimento y la caridad (en lugar de solidaridad), la impunidad del ayuntamiento, la manipulación política de las luchas sociales, etc.

Nosotras, la CNT-Sant Boi, nos hemos propuesto a retomar la acción a nivel local integrando en nuestra realidad del pueblo la distribución de propaganda, el apoyo mútuo, y todo esto con campañas sociales, políticas y sobretodo sindicales en Sant Boi.

En primer lugar nos hemos marcado la lucha contra el paro, denunciando esto, e impulsando la auto-organización de las trabajadoras en paro, cediendo nuestros conocimientos, experiencia, de igual forma plantearemos plataformas reivindicativas globales a nivel local y organizaciones afines, que contemplen el paro como principal problema.

Exigimos de forma inmediata el repartimiento del trabajo como solución a la lucha contra el paro, lo que quiere decir es: la disminución a 6 horas la jornada laboral sin reducción de salario, la negación a realizar horas extra y la abolición de pluriempleo. Para que todos podamos trabajar y con ello vivamos más dignamente.

La CNT siempre dice NO a las elecciones sindicales, a los liberados y a las subvenciones. No queremos profesionales pagados por la empresa, no queremos intermediarios, no queremos más recursos que los nuestros, los que salen de nuestras cuotas y de nuestra voluntad colectiva.

Con todo esto os invitamos y os animamos a que acudáis a la presentación que haremos el día 18 de abril en el casal de Casablanca “Les Muses” y podáis contactar con nosotros ante cualquier duda.

¡¡ACCIÓN, UNIÓN Y AUTOGESTIÓN!!
¡¡VIVA LA CNT DE SANT BOI!!

santboi.cnt.cat
santboi@cornella.cnt.es

Deixa un comentari

Figueres