NO MES ATURADES EN SANT BOI! NO HI HA PA, PER A TANT XORIÇO! ELS DIMARTS DE 9:30H A 11H DAVANT DE L’AJUNTAMENT

IMG_20150410_101755

NO MES ATURADES EN SANT BOI! NO HI HA PA, PER A TANT XORIÇO!

ELS DIMARTS DE 9:30H A 11H DAVANT DE L’AJUNTAMENT

La crisi econòmica que vivim, és la major estafa organitzada contra els treballadors, conseqüència del sistema capitalista i dels seus gestors. Un sistema que es caracteritza per la seva incapacitat per resoldre els problemes dels éssers humans. Les nostres necessitats més bàsiques recollides en la carta dels drets humans, com són el dret a l’habitatge, a un lloc de treball digne, a menjar tots els dies, a la llibertat d’expressió i a la capacitat de participació en la decisions polítiques, s’han convertit en el major dels negocis d’un grup molt selecte de persones.
L’atur, els desnonaments i l’alimentació han passat a ser els principals problemes de la classe obrera, drets convertits en beneficència i caritat.
Davant el continu atac que sofrim, tenim la necessitat d’organitzar-nos i d’exercir una lluita comuna, la falta de treball és el principal problema d’els qui hem participat en experiències anteriors, aconseguir llocs de treball és el punt de partida per unir forces.
És per això que els objectius de l’assemblea de aturades de CNT Sant Boi són els següents:
– Aconseguir llocs de treball.
– Repartir de la forma més justa els llocs de treball.
– Potenciar la unitat, el companyerisme i la solidaritat mitjançant la lluita.
– Crear un espai assembleari i participatiu.
– Defensar els drets dels treballadors i vetllar pel compliment del conveni

NO A CORESSA!!DIMISSIÓ CELSO I ALCALDESSA!
TREBALL DIGNE I IGUALITARI PER LES ATURADES DE SANT BOI!!

CNT SANT BOI
santboi@cornella.cnt.es

santboi.cnt.cat

CASTELLANO

¡NO MAS PARADXS EN SANT BOI! ¡NO HAY PAN, PARA TANTO CHORIZO!
LOS MARTES DE 9:30H A 11H DELANTE DEL AYUNTAMIENTO

La crisis económica que vivimos, es la mayor estafa organizada contra los trabajadores, consecuencia del sistema capitalista y de sus gestores. Un sistema que se caracteriza por su incapacidad para resolver los problemas de los seres humanos. Nuestras necesidades más básicas recogidas en la carta de los derechos humanos, como son el derecho a la vivienda, a un puesto de trabajo digno, a comer todos los días, a la libertad de expresión y a la capacidad de participación en la decisiones políticas, se han convertido en el mayor de los negocios de un grupo muy selecto de personas.
El paro, los desahucios y la alimentación han pasado a ser los principales problemas de la clase obrera, derechos convertidos en beneficencia y caridad.
Ante el continuo ataque que sufrimos, tenemos la necesidad de organizarnos y de ejercer una lucha común, la falta de trabajo es el principal problema de quienes hemos participado en experiencias anteriores, conseguir puestos de trabajo es el punto de partida para unir fuerzas.
Es por ello que los objetivos de la asamblea de parad@s de CNT Sant Boi son los siguientes:
– Conseguir puestos de trabajo.
– Repartir de la forma más justa los puestos de trabajo.
– Potenciar la unidad, el compañerismo y la solidaridad mediante la lucha.
– Crear un espacio asambleario y participativo.
– Defender los derechos de los trabajadores y velar por el cumplimiento del convenio

¡NO A CORESSA!!DIMISIÓN CELSO Y ALCALDESA!
TRABAJO DIGNO E IGUALITARIO PARA LXS PARADXS DE SANT BOI!!

Deixa un comentari