LA CNT TORNA A SANT BOI

Som un grup d’afiliats a la CNT, que arran de l’Operació Pandora al desembre del 2014, comencem a reunir-nos i vam veure clar que en Sant Boi era necessari constituir un grup de treball per crear consciència anarquista i així, promulgar el asamblearisme i l’organització dels treballadors.
El centre de treball avui en dia dificulta, a causa de la precarietat, la formació d’un sentiment col·lectiu de treball. Per això, aquest procés es dóna més fàcil a nivell local, que és on es plasmen moltes de les injustícies i formes d’explotació del capitalisme: els desnonaments, la lluita contra l’atur, l’aliment i la caritat (en lloc de solidaritat), la impunitat de l’ajuntament, la manipulació política de les lluites socials, etc.
Nosaltres, la CNT-Sant Boi, ens hem proposat a reprendre l’acció a nivell local integrant en la nostra realitat del poble la distribució de propaganda, el suport mutu, i tot això amb campanyes socials, polítiques i sobretot sindicals en Sant Boi.
En primer lloc ens hem marcat la lluita contra l’atur, denunciant això, i impulsant l’acte-organització de les treballadores en atur, cedint els nostres coneixements, experiència, d’igual forma plantejarem plataformes reivindicatives globals a nivell local i organitzacions afins, que contemplin l’atur com a principal problema.
Exigim de forma immediata el repartiment del treball com a solució a la lluita contra l’atur, la qual cosa vol dir és: la disminució a 6 hores la jornada laboral sense reducció de salari, la negació a realitzar hores extra i l’abolició de pluriempleo. Perquè tots puguem treballar i amb això visquem més dignament.

La CNT sempre diu NO a les eleccions sindicals, als alliberats i a les subvencions. No volem professionals pagats per l’empresa, no volem intermediaris, no volem més recursos que els nostres, els que surten de les nostres quotes i de la nostra voluntat col·lectiva.

 

IMG_20150410_101755

Deixa un comentari

Figueres